Prodej a distribuce chlazené a mražené stravy

Mezi přední výrobní činnost patří kromě výroby teplých pokrmů i výroba chlazené a mražené stravy, její následná distribuce našim odběratelům a prodej v našich jídelnách. Teplé pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě a to do 4 hodin po uvaření a z důvodu relativně krátké doby použitelnosti je teplá strava určena pro výdejny a závody v blízkém dosahu od výrobny Jiří-Vintířov.

Pro firmy, které mají odloučená pracoviště mimo dosah našich jídelen dodáváme chlazenou a mraženou stravu.

K dispozici je jednoporcově balená strava určená pro ohřev v mikrovlnné troubě, nebo víceporcová v gastronádobách pro větší odběratele určená pro ohřev a výdej na Vašich pracovištích. Každá firma dostává 1x týdně jídelníček, na kterém si vybere pokrmy, které buďto telefonicky, nebo e-mailem objedná. V případě smluvního závodního stravování je možno Vám stravu dodat do místa určení, nebo si stravu vyzvedávat na některé z našich výdejen.

Chlazená strava

Chlazená strava je vyrobena z čerstvých surovin pod přísným hygienickým dohledem, dle norem pro daný pokrm.

Strava je k dispozici dle týdenních jídelníčku a to také v rozsahu cca 200 druhů pokrmů.

Chlazená strava je vyrobena za přísných hygienických podmínek, při dodržení všech norem a kritických bodů.Chlazená strava musí být ihned po uvaření, minimálně z teploty 60°C, zchlazena na 10°C v jádře a to do doby 120 min. Po zchlazení na 10°C je přesunutá ze šokového zchlazovače do banky na úchovu stravy kde je při teplotě 2°C dále dochlazována na 4°C a méně. Po dochlazení je strava připravena k přepravě odběratelům.

Je balena také ve víceporcových gastronádobách, zavařena do pytlů a nebo dle požadavku odběratele může být zabalena jako jednoporcové jídlo v plastové misce, vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě.

Chlazená strava se před výdejem dle určených pravidel regeneruje ohřevem v konvektomatech. V případě odběratele s vlastní výdejnou dodáváme každému zákazníkovy tabulky s přesným postupem ohřevu a regenerace pro všechny druhy dodávaných pokrmů a můžeme Váš vydávající personál proškolit v manipulaci a regeneraci pokrmů.

Doba použitelnosti je u chlazených pokrmů při dodržení skladovacích teplot 5 dnů.
V současné době pracujeme na možnosti prodloužení záruční lhůty chlazené stravy, až na 14-21 dní !!!
Transport k odběrateli je zajištěn chladícími vozy.

 

Mražená strava

Mražená strava je vyrobena z čerstvých surovin pod přísným hygienickým dohledem, dle norem pro daný pokrm. Během výroby se musí dodržet : tuhé části pokrmu-masa jsou vkládána do misek chlazená, tzn. že teplota masa při vkládání nesmí překročit 10°C (toto zajišťujeme výdejem z chladících van)
Zaléváme je omáčkou o teplotě nejméně 70°C. Pokrmy se zamrazují bezodkladně po zabalení tak, aby bylo dosaženo teploty nejméně -18°C ve všech částech pokrmu do 60 až 90- ti minut.
Po zmražení je pokrm uchováván v mrazících boxech.

Strava je balena v jednoporcových plastových miskách určených pro ohřev v mikrovlnné troubě.
Na každém výrobku je nalepen štítek s návodem k ohřevu a dalšími informacemi o pokrmu.

Mražená strava je vhodná na odloučená pracoviště, kde není možnost chodit pro stravu do jídelen.
Je vhodná k dlouhodobému skladování při teplotě -18°C .

Záruční doba 6 měsíců.

Jídelní lístek:

ŠKOLNÍ JÍDELNY: 

GYMSO, SUPŠ KV 

ISŠTE HDB

SPŠ OSTROV

SPEC ZŠ KV

 OSTATNÍ VEŘEJNÉ JÍDELNY:

VŘESOVÁ,VINTÍŘOV 

POLIKLINIKA SOKOLOV

ETI TISOVÁ


 

Facebook Sokorest

 

WEBCARE - ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 


 

 

 

certifikat

 

 

certifikat

 

Povinné údaje / GDPR