mražená a chlazená strava

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ SPOLEČNOSTI SOKOREST

OBECNÉ INFORMACE:

SOKOREST - zařízení školního stravování, s.r.o.

Jednoty 1628

35601 SOKOLOV

IČ: 28002512

DIČ: CZ699001005

IZO: 181 037 238 - vývařovna

IZO: 181 037 246 - výdejna

B.účet: 17882273 / 0300

B. účet pro zasílání záloh na konta žáků: 117426283 / 0300

ID Datové schránky: 9nd27ii

(zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C ve vložce  20948)

 


KONTAKTNÍ INFORMACE:

Jednatel společnosti: Ing. Miroslav Mertl

Ředitel společnosti: Pavel Lahučký, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Vedoucí provozů školního stravování: Miluše Vaňková, Tel.: 725 260 225, kancelář v bývalám HDB Sokolov 4.patro naproti ISŠTE , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 V případě ztráty stravovací kartičky volejte 352 466 214 nebo pište e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kartička bude zablokována. Na stravovací kartičce je možné nastavit také denní finanční limit. 


Termíny školních prázdnin, termíny zahájení a ukončení školního vyučování v základních a středních školách - ZDE

 


 

INFORMACE O VAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ:

 

 

 
                                 

 

    spskkv           SPŠ OSTROV

 


 

 

 INFORMACE O SYSTÉMU WEBCARE:

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 Obecně o školním stravování:     

Školní stravování má v České republice dlouholetou tradici a vývoj školního stravování sahá do období po druhé světové válce. V 60. letech minulého stolení přechází péče o školní stravování pod Ministerstvo školství, které vydává první vyhlášku upravující normy školního stravování a se stále roustoucí zaměstnaností žen je zde potřeba zajistit školní stravování na celém území republiky. Velkého rozvoje dosáhlo školní stravování v  80. letech 20. století, z důvodu demografického vývoje a nárůstu počtu dětí. Od 90. let jsou školní jídelny součástí školy a škola zajišťuje jejich provoz. Ke konci tisíciletí dochází k postupnému vývoji školního stravování, kdy školní stravování provozují i právnické osoby a firmy, které se snaží do systému školního stravování vložit nové trendy a v současné době je novodobé stravování žáků často zmiňovaným a diskutovaným problémem. Snahou je, aby školní jídla, dopovídala potřebám současným žákům a jejich životnímu stylu. V době, kdy je ve městech stále více fastfoodů a mnoho variant rychlého stravování, kdy děti díky moderním technologím postrádají více pohybu, je třeba školní stravování podporovat, jelikož školní oběd je mnohdy jediným kompletním teplým jídlem (polévka, oběd, ovoce, nápoj), které obsahuje prvky potřebných výživových hodnot a navíc je dotované ze státního rozpočtu.

 

Školní stravování je dotované státem. Náklady na jeden školní oběd se pohybují zhruba okolo 80Kč. Žáci z této částky platí pouze malou část. 

Cena oběda se skládá ze tří částí – finančních nákladů na potraviny, mzdové režie a věcné režie (náklady na provoz školní jídelny).Cenu za potraviny hradí žáci a určuje ji vyhláška o školním stravování finančním normativem, který je závazný pro všechny jídelny. Tento předpis určuje rozpětí, za které školní jídelny musí uvařit oběd. 

LIMITY URČENÉ MŠMT ZA OBĚD:

  • děti do 6 let rozpětí 14Kč až 25Kč 
  • děti 7-10 let rozpětí 16Kč až 32Kč
  • děti 11-14 let rozpětí 19Kč až 34Kč
  • děti 15 let a více rozpětí 20Kč až 37Kč

 

Žáci hradí pouze náklady na potraviny,tedy v našich školních jídelnách žáci v kategorii 15 let a více hradí 27,-Kč, školní stravování je tedy výhodné a žáci by si jej měli vážit, obědy konzumovat a zbytečně s nimi neplýtvat, např. vzít si pomeranč a venku s nimi házet apod...

Jídelní lístky sestavuje vedoucí školní jídelny, která je zároveň nutriční terapeutkou a ve spolupráci s šéfkuchařem připravují jídelní lístek tak, aby odpovídal zásadám zdravé výživy, ale také technickým možnostem jídelny a požadavkům školy. Samozřejmostí je, že jídla jsou čerstvá, bez zbytečných přídaných dochucovadel, odpovídají legislativně danými výživovými předpisy a spotřebnímu koši, jsou pestrá a moderní a odpovídají zásadám zdravé výživy.

 

Prázdniny
Po dobu prázdnin není na dotované stravování automatický nárok. Tzn. ředitel školy rozhodne, zda dotované stravování dětem poskytne nebo ne.

Ředitelské volno
Tzv. ředitelské volno není totéž co prázdniny dětí, a proto dotované stravování nemůže být během ředitelského volna poskytnuto.

Nemoc
Jestliže je dítě nemocné, lze poskytnout zvýhodněný školní oběd pouze v 1. den nepřítomnosti ve škole (např. formou odběru v jídlonosiči).

Školní výlety
Účást na školních akcích a výletech je považována také za pobyt ve škole a účast na výchovně - vzdělávacím procesu, je tedy možno poskytnout dotované školní stravování. Pokud nám toto škola oznámí předem, můžeme připravit formu stravování i pro žáky na školních výletech. 

 

 

 

 

Jídelní lístek:

ŠKOLNÍ JÍDELNY 

(GYMSO, SUPŠ KV)

 

ŠKOLNÍ JÍDELNY

(ISŠTE HDB)

 

ŠKOLNÍ JÍDELNY

(SPŠ OSTROV)

 

VEŘEJNÉ JÍDELNY 

(VŘESOVÁ,VINTÍŘOV)

 


 

 

 


 

 

certifikat

 

 

certifikat

Aktuality

Povinné údaje / GDPR