Improvement in intestinal price of crestor 40 mg coenzyme q10 absorption. Often overlooked as generic actonel 35 mg a simple amino acid.

Sokorest s.r.o.

   

  4rozvoz5eshop

 

Váž?ní a milí hosté a strávníci, cure

nyní se o Vaše stravování ráda postará spole?nost SOKOREST, store s.r.o. / SOKOREST-za?ízení školního stravování s.r.o.
Jsme spole?ností, která je tu pro Vás. Chceme Vám poskytnout energii a to v podob? kvalitní stravy tak, aby platilo:

NAŠE JÍDLO=VAŠE ENERGIE, ENERGIE PRO VÁS.
Našim zákazník?m se snažíme s jakýmikoliv požadavky vyjít vst?íc a chceme, abyste se v našich službách cítili co nejlépe a abyste byli pln? spokojeni a pro to ud?láme maximum.
Dohlédneme na prost?edí, ve kterém se stravujete, dohlédneme zejména na kvalitu jídel a cenu služeb, které poskytujeme a jejichž nabídku neustále rozši?ujeme o mnohé další.
Naší snahou bude vždy Vaše spokojenost. PROTO VYUŽIJTE NAŠÍ ROZSÁHLÉ NABÍDKY SLUŽEB A VÝROBK?.

T?ší se na Vás zkušený personál a usm?vavé tvá?e našich zam?stnanc?. V??íme, že s námi a s naším sv?domitým p?ístupem ke stravování a pozitivními zm?nami, které do závodního stravování p?inášíme, budete spokojeni a a? Vám energie od nás chutná.

V p?ípad? jakéhokoliv dotazu nás prosím neváhejte kontaktovat a my Vám rádi na veškeré dotazy odpovíme. KONTAKTY.

Zam?stnanci spole?nosti SOKOREST Vám p?ejí dobrou chu? a mnoho p?íjemn? strávených chvil v našich jídelnách.

https://www.facebook.com/SOKOREST

 

Jídelní lístek:

ŠKOLNÍ JÍDELNY 

(GYMSO, SUPŠ KV)

 

ŠKOLNÍ JÍDELNY (ISŠTE HDB)

 

VEŘEJNÉ JÍDELNY 

(VŘESOVÁ,VINTÍŘOV)

 


 

 

 

 

Aktuality

Catering - obsazené termíny

CATERING & PARTY SERVIS SPOLE?NOSTI SOKOREST - PLESY, generic FIREMNÍ OSLAVY, NAROZENINY

Celý článek...
 
Provozní doba výdejen koncem roku 2016

 PROVOZNÍ DOBA B?HEM VÁNOC 

 

Celý článek...
 

Složky galerie

Povinné údaje