Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace (SUPŠ KV)  www.supskv.cz

  

Školní rok 2017/2018 - zahájení výdeje obědů 4.9.2018

Provozní doba bufetu: 7:00 - 15:30, Výdej obědů  - 11:15 - 14:30

Kontakt: vedoucí školní jídelny - paní Bešťáková, mob.: 727 869 110

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

- JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

Základní informace o způsobu organizace školního stravování 

- Vnitřní řád školní jídelny 

Vyplacení zůstatků na kontech při ukončení studia

-  WEBCARE - aplikace, kde jsou zaznamenávány jednotlivé pohyby na účtu (nabití konta, konzumace žáka)

 

 

ŽÁCI:

přihláška ke školnímu stravování - PŘIHLÁŠKY KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019, BUDOU DOSTUPNÉ OD POLOVINY ČERVNA 2018.

  • Vyplnit přihlášku ke stravování a odevzdat ve školní jídelně
  • Dobít čipovou kartu Vámi zvoleným kreditem. Konto nabijete na číslo účtu společnosti: 117426283/ 0300. Variabilní symbol je vždy rodné číslo dítěte (bez lomítka). Platné od školního roku 2017/2018

 

ZAMĚSTNANCI:

Zaměstnanci školy mají zvýhodněné stravování na základě smlouvy.

Cenová hladina bude přizpůsobena na základě identifikace dle čipu.

Čip/stravovací kartu si zaměstnanec školy nabije finanční hotovostí dle jeho uvážení na pokladně ve školní jídelně od 24.8.2015.

 

Jídelní lístek:

ŠKOLNÍ JÍDELNY 

(GYMSO, SUPŠ KV)

 

ŠKOLNÍ JÍDELNY

(ISŠTE HDB)

 

ŠKOLNÍ JÍDELNY

(SPŠ OSTROV)

 

VEŘEJNÉ JÍDELNY 

(VŘESOVÁ,VINTÍŘOV)

 


 

 

 


 

 

certifikat

 

 

certifikat

Aktuality

Povinné údaje / GDPR