ŠKOLNÍ JÍDELNA  SOKOLOV - Jednoty 2026

 

Školní rok 2017/2018 - zahájení výdeje obědů 4.9.2018 

Provozní doba:  Výdej obědů a prodej zboží - 10:30 - 14:30 ( Po dobu letních prázdnin otevřeno do 14:00 hod. )

Kontakt: vedoucí školní jídelny - Dubšíková Dagmar, tel.: 352 467 309

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

Základní informace o způsobu organizace školního stravování 

- Vnitřní řád školní jídelny 

Vyplacení zůstatků na kontech při ukončení studia

WEBCARE  - aplikace, kde jsou zaznamenávány jednotlivé pohyby na účtu (nabití konta, konzumace žáka)

ŽÁCI:

přihláška ke školnímu stravování - PŘIHLÁŠKY KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019, BUDOU DOSTUPNÉ OD POLOVINY ČERVNA 2018. 

  • Vyplnit přihlášku ke stravování a odevzdat ve školním bufetu či jídelně
  • Dobít čipovou kartu Vámi zvoleným kreditem. Konto nabijete na číslo účtu společnosti: 117426283/ 0300. Variabilní symbol je vždy rodné číslo dítěte (bez lomítka). 

 

Vystavení čipové / ISIC KARTY trvá 1-2 týdny na Vaší škole.


Přihlášením a vyplněním přihlášky ke školnímu stravování, není žák nijak vázán žádným odběrem obědů, může čipovou kartu používat například pouze ve školním bufetu pro bezhotovostní nákup školních potřeb či jiného zboží. 
Stejně tak je možné přihlášku ke školnímu stravování vyplnit a kartičku dokoupit kdykoliv v průběhu roku.

 

 

INFORMACE O ZMĚNĚ SYSTÉMU ČIPOVÝCH KARET NA ISŠTE SOKOLOV

K využívání služeb a pohybu v prostorách školy, je nutné vlastnit čipovou kartu, kterou žák přebírá přihlášky, která je uvedena zde:Přihláška, případně je k dispozici na bufetu školy. 

Přihláškou se žák nezavazuje k odebírání obědů, na základě podepsání přihlášky je žákům umožněno stravování využívat. Na základě této přihlášky žák obdrží čipovou kartu, která slouží k následujícímu:

  1. vstup do objektu

  2. stravovací služby dotované Ministerstvem školství (v budově vedle školy) Sokorest – zařízení školního stravování s.r.o.

  3. možnost bezhotovostních nákupů v bufetu v budově školy - Sokorest s.r.o.

  4. využití připojení Wi-Fi ve školní jídelně (budova bývalého GŘ)

  5. registrace žáka (Bakalář)

  6. registrace v knihovně školy, výpůjčky (systém Clavius od 1.1.2015)

Přístupová karta Vám bude předána do pěti dnů po odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky

v bufetu školy.

Žákům, kteří již kartu vlastní umožní veškeré využití bodu 1. – 5.

Přihláška se odevzdává pouze 1x, a to při zahájení studia na dané škole a je platná po celou dobu studia.

ZAMĚSTNANCI:

Zaměstnanci školy mají zvýhodněné stravování na základě rámcové smlouvy o zajištění stravování zaměstnanců. Přihlášku ke stravování zaměstnanci vyplňovat nemusí, jen je nutné zakoupit si čipovou kartu, pokud již zaměstnanci čipovou kartu vlastní není nutné tuto kartu měnit, můžete si ponechat kartu, kterou jste používali v závodní restauraci Sokorest. Zájemci o stravování/čipovou kartu se mohou hlásit v sekretariátu školy paní Kopkové. Nákupy pak mohou uskutečnit jak v bufetu školy tak ve školní jídelně. 

Cenová hladina bude přizpůsobena na základě identifikace dle čipu. Čip/stravovací kartu si zaměstnanec školy nabije finanční hotovostí dle jeho uvážení na pokladně ve školní jídelně od 1.9.2016.

 BUFFET ISŠTE

V BUDOVĚ ISŠTE PROVOZUJE SPOLEČNOST SOKOREST, s.r.o. bufet s posezením, nabídkou teplých polévek, rychlého občerstvení, lahůdek, pečiva, nápojů, sušenek atd.

Otvírací doba bufetu 6:45 - 14:00h.

Žáci mají možnost konzumovat obědy přes čipové karty, které si dobíjejí a stejné používají ve školní jídelně naproti škole. V kantýně jsou nápojové automaty, kopírka a Wi-Fi.

 

 

Jídelní lístek:

ŠKOLNÍ JÍDELNY 

(GYMSO, SUPŠ KV)

 

ŠKOLNÍ JÍDELNY

(ISŠTE HDB)

 

ŠKOLNÍ JÍDELNY

(SPŠ OSTROV)

 

VEŘEJNÉ JÍDELNY 

(VŘESOVÁ,VINTÍŘOV)

 


 

 

 


 

 

certifikat

 

 

certifikat

Aktuality

Povinné údaje / GDPR